Договір публічної оферти  Загальні положення

1.1. Цей Публічний Договір - оферта (далі - Договір) є офіційною, публічною пропозицією Виконавця і доступний в мережі Інтернет за адресою: https://freeschool.com.ua/ з надання освітніх послуг, що не підлягають ліцензуванню.

1.2. Відповідно до статей 641 та 642 Цивільного Кодексу України в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає “Замовником” (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір вважається факт оплати Замовником замовлення на умовах цієї оферти, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

1.4. Якщо з Замовником не укладено іншого письмового договору або угоди, то договір з Виконавцем завжди буде включати в себе щонайменше ті умови та положення, які викладені в цьому Договорі (далі - Загальні умови).

1.5. Прийняття (акцепт) даного Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цьому Договорі.

1.7. Крім Загальних умов, викладених в цьому Договорі, Договір також включає умови, опубліковані безпосередньо на сторінці з описом Послуги або в юридичних повідомленнях, які направляються Замовнику (далі - Спеціальні умови).

1.8. Загальні умови, викладені в Договорі та Спеціальні умови (далі разом - умови) утворюють юридично обов'язковий Договір про надання Послуги.

            Поняття і визначення

2.1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення: 

2.2. “Послуга” - онлайн-послуга, що надається Виконавцем згідно опису Послуги на інтернет-сайті Виконавця. 

2.3. “Інтернет-сайт” - відповідно до Закону України “про електронну комерцію”, засіб для подання або реалізації послуг, роботи або товарів шляхом здійснення електронної угоди.

2.4. “Замовлення” - вибір окремих пропозицій з переліку послуг, зазначених Замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2.5. Онлайн-заняття - це виступ, лекція, мова, які відбуваються в режимі реального часу і/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web - технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору.

2.6. “Програма” - цілісна сформована сукупність онлайн-занять, електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов’язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через сайт або веб-сторінку для використання Замовником.

                Предмет Договору 

3.1. Даний Договір регулює купівлю-продаж Послуги, в тому числі:
  • добровільний вибір Замовником Послуг,
  • самостійне оформлення Замовником замовлення,
  • оплату Замовником замовлення, оформленого на сайті,
  • обробку і надання Послуги Замовнику.

Порядок оформлення замовлення і надання послуг

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на інтернет-сайті.

4.2. При відсутності можливості надати Послугу, менеджер Виконавця зобов’язаний поставити Замовника до відома (по телефону, будь-який месенджер або мейл).

4.3.Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) на сайті або іншим способом, про що повідомляє Виконавця на мейл info@freeschool.com.ua

4.6. Доступ до особистого кабінету надходить після підтвердження оплати.

4.7. У разі неотримання Персонального посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту info@freeschool.com.ua

4.8. Персональне посилання дійсне для одного Замовника. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.

4.9. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до особистого кабінету та інших елементів Програми та зобов'язуються невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки особистого кабінету.

4.10. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або мобільного пристрою.

4.11. Під час участі в онлайн-заняттях забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, нецензурні вирази, реклама або інша поведінка, що порушує морально-етичні норми і вимоги чинного законодавства.

4.12. Використання будь-яких навчальних матеріалів, до яких Замовник отримує доступ, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання.

4.13. Користуючись Послугами, Замовник приймає всі без винятку умови Договору, а також Політику конфіденційності. Якщо Замовник не згоден зі змістом зазначених документів, просимо покинути веб-сторінку Виконавця і припинити використання матеріалів, розміщених на ній.

4.14. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку і анулювати доступ Замовнику до обраної програми в разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео та інших), в результаті отримання Послуг третім особам, а також у разі приймання участі у критиці Виконавця з третіми особами.

4.15. Виконавець не несе відповідальність за неможливість участі Замовника в онлайн-заняттях, з причин, які незалежних від Виконавця.

4.16. Договір публічної оферти має силу акта про надання послуг. Виконання Послуги здійснюється без підписання відповідного акта.

                Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість послуги вказується на відповідній сторінці інтернет-сайту Виконавця.

5.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати.

5.3. Оплата Послуг Замовником означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами даного Договору.

5.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на інтернет-сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на інтернет-сайті.

5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на інтернет-сайті.

5.6. У разі, якщо якість послуг з будь-яких причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право після першого заняття після старту Програми, доступ до якої було надано відповідно до умов даного Договору, звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів.

5.7. Заява на повернення коштів складається у довільній формі та направляється Замовником на мейл Виконавця info@freeschool.com.ua Заява повинна містити наступну інформацію:
  • Прізвище, ім’я, по батькові Замовника та дитини
  • Мейл, на який зареєстрований особистий кабінет
  • Спосіб, сума та дата оплати Послуг
  • Банківські реквізити для повернення коштів (карта з якої було проведено оплату)
  • Причини, через які замовник вважає, що надано послуги неналежної якості.
Відповідальність за правильність даних, зазначених в Заяві несе Замовник.

5.8. За умови відповідності Заяви пункту 5.7. Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 календарних днів з дня отримання Заяви. Повернення коштів здійснюється на карту, з якої було здійснено оплату за вирахуванням першого заняття та комісії платіжних систем.

5.9. У разі відсутності Заяви на повернення коштів, або невідповідності Заяви    пункту 5.7. Договору, або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

5.10. У разі порушення Замовником п.п. 4.13-4.15, 6.2, 6.3 Договору, кошти, сплачені Замовником Виконавцеві, не повертаються.


       Припинення Договору

6.1. Припинення даного Договору можливо односторонньо Виконавцем у випадку порушення Замовником умов Договору.

6.2. Розірвання Договору в односторонньому порядку не звільняє Замовника від сплати фактично наданих послуг, якщо Замовником було внесено оплату частково.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності у разі часткового або повного невиконання зобов’язань згідно Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин нездоланної сили, які підтверджені Торгово-промисловою палатою України і настали після вступу в дію даного Договору.

              Замовник зобов’язується:

7.1. Вносити плату за отримання основної послуги та додаткових послуг, в розмірах та у строки, що встановлені Договором.  

7.2. Виконувати вказівки та рекомендації Виконавця, необхідні для отримання освітньої послуги та організації навчального процесу.

7.3. Якщо невиконання Замовником вказівок Виконавця призвело до повної або часткової неможливості надавати освітню послугу, Виконавець звільняється від
будь-якої відповідальності за ненадання або надання не в повному обсязі освітньої послуги. 

       Замовник має право:

8.1. Отримувати інформацію, що стосується організації навчального процесу через особистий кабінет та чат в Телеграм.

8.2. Отримувати послугу згідно графіків занять.

        Виконавець зобов’язується:

9.1.  Надати освітні онлайн послуги Замовникові за зазначеним розкладом. 

9.2. Надавати додаткові послуги за додаткову плату.

           Виконавець має право:

10.1. Самостійно здійснювати освітній процес та наповнення Програми курсів згідно стандартів Виконавця, змінювати розклад.

10.2. Надавати додаткові освітні послуги за заявою Замовника за додаткову плату Замовника.

10.3. Самостійно призначати, приймати, звільняти, змінювати працівників у будь-який час протягом навчального року без погодження з Замовником.

10.4. Розірвати договір в односторонньому порядку у разі порушення Замовником порядку та строків оплати, передбачених цим Договором, або інших умов Договору.

                 Відповідальність сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.2. У випадку, якщо Виконавець з поважної причини не може надати, передбачені даним Договором послуги, таки послуги надаються в інший, узгоджений із Замовником, час. Такими причинами можуть бути карантинні обмеження, стихійні лиха, які викликали будь-які труднощі, непрацездатність (тимчасова непрацездатність) будь-кого з працівників, або будь-які непередбачені технічні проблеми.

11.3. Несвоєчасне внесення плати за надання послуг навчання є підставою для застосування Виконавцем пені у розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від простроченої суми.

       Персональні дані

12.1. Підписанням даного договору Замовник надає добровільну згоду на обробку персональних даних відповідно до законодавства України про обробку персональних даних та про інформацію, протягом терміну дії цього Договору, а у визначених законом випадках – після його закінчення.

12.2. Згода на обробку персональних даних означає надання Замовником згоди на будь-яку дію або сукупність дій Виконавця, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою забезпечення здійснення повноцінного навчально-виховного процесу та в інших цілях, передбачених чинним законодавством України та пов’язаних з наданням послуг.

            Порядок вирішення спорів

13.1. У разі виникнення суперечок при виконанні Сторонами цього Договору Сторони вживатимуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів.

13.2. У разі неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції відповідно до чинного законодавства України.

               Обставини непереборної сили (форс-мажор)

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, страйки, карантинні заходи, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених і невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їх наслідки.

14.2. Сторона, для якої створилися умови, при яких неможливе виконання зобов'язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово повідомити другу сторону про настання цих обставин негайно, не пізніше 5 (п'яти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинно містити дані про настання і характер обставин та про їх можливі наслідки.

14.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за послуги, надані до їх виникнення і відмови Виконавця від надання послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.

                Термін дії договору

15.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником Послуг, або часткової оплати і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

                 Заключні положення

16.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, винятків і застережень.

    Реквізити Виконавця:

ФОП Заболотний Ігор Володимирович
ЄДРПОУ 2788113979,
Р/р 26004051412609
в Приватбанк м. Чернігів
МФО 353586
Юридична адреса: 14013 Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 32, кв. 40В
+38050 465 03 65
Номер рахунку UA983052990000026004016310891